34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel internationale hulp via ngo's kwetsbare minderheden in Irak en Syrië niet of nauwelijks bereikt;

overwegende dat Duitsland om die reden een humanitair hulpprogramma specifiek voor de Aramese christenen heeft opgezet, in samenwerking met de Aramese organisaties;

overwegende dat het Duitse hulpprogramma succesvol is doch helaas niet toereikend;

verzoekt de regering, naar voorbeeld van Duitsland een structureel humanitair hulp- en ontwikkelingsprogramma voor Aramese ontheemden en vluchtelingen uit Syrië en Irak op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Voordewind

Van der Staaij

Naar boven