Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-V nr. 23

34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN SJOERDSMA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sprake is van een opeenstapeling van berichten dat Turkije ISIS zou faciliteren, hetgeen om actieve en onderbouwde ontkenning vraagt;

overwegende dat de controle aan de Turkse grens met ISIS-gebied ontoereikend is;

overwegende dat de door Turkije toegezegde steun in de strijd tegen ISIS vooralsnog te veel wordt aangegrepen als kans om de strijd tegen de Koerden op te voeren;

overwegende dat Turkije onvoldoende obstakels opwerpt om migranten ervan te weerhouden Turkije als springplank naar Europa te gebruiken en zich onvoldoende lijkt in te spannen om de boten vol migranten in Turkse wateren tegen te houden;

verzoekt de regering, de druk op Turkije op alle bovengenoemde onderwerpen op te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Sjoerdsma