34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN SJOERDSMA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor consumenten van belang is om correcte informatie te krijgen over de herkomst van producten;

overwegende dat diverse producten afkomstig zijn uit conflictgebieden, dan wel uit gebieden die bezet, illegaal geannexeerd of anderszins omstreden zijn, terwijl dit niet vermeld staat op de etikettering van die producten;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor richtsnoeren voor etikettering van producten uit alle conflictgebieden en gebieden die bezet zijn of illegaal geannexeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Sjoerdsma

Naar boven