34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN SJOERDSMA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat recent onderzoek erop wijst dat uit Nederland afkomstig militair materieel waarschijnlijk wordt ingezet in de oorlog in Jemen;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar het gebruik van uit Nederland afkomstig militair materieel in de oorlog in en blokkade van Jemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Sjoerdsma

Naar boven