34 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

O MOTIE VAN HET LID HOEKSTRA C.S.

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constateert, dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2016 onder andere een separaat wetsvoorstel over Box 3 heeft gekoppeld, dat bovendien pas in 2017 ingaat,

constateert, dat het twee eigenstandige wetsvoorstellen betreft,

constateert, dat de Eerste Kamer hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen om een separaat politiek eindoordeel te vellen over beide eigenstandige wetsvoorstellen,

constateert, dat dit nadrukkelijk niet de staatsrechtelijke traditie van de afgelopen decennia is,

constateert, dat dit een onwenselijk precedent schept voor de toekomst,

verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekstra

Ten Hoeve

Rinnooy Kan

Van Apeldoorn

Ester

Van Rooijen

Naar boven