Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. J

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

J MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een gelijk huishoudinkomen, eenverdieners tot wel vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdieners,

overwegende dat hiermee de persoonlijke keuzevrijheid van burgers, maar ook het verlenen van mantelzorg serieus kan worden belemmerd,

verzoekt de regering met voorstellen te komen om de substantiële verschillen te verkleinen en de Kamer hierover nader te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Kuiper

Nagel

Koffeman

Kox

Brinkman

Faber

Ten Hoeve

Van Dijk