Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-IX nr. 20

34 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2016

Op 22 februari 2016 (Kamerstuk 34 300 IX, nr. 19) heb ik uw Kamer bericht dat de afronding en verzending van de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen naar uw Kamer is voorzien vóór 21 maart 2016.

Helaas is het niet mogelijk om voor genoemde datum tot een adequate afronding van de evaluatie te komen. Ik verwacht de evaluatie na de zomer aan uw Kamer te kunnen aanbieden.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes