34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

CXIX Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, april 2016

P1 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF C.S.

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het Statuut voor het Koninkrijk inmiddels meer dan zestig jaar geleden in werking is getreden;

overwegende, dat in deze periode vanzelfsprekend aanpassingen aan nieuwe constellaties hebben plaatsgevonden in het Statuut, maar dat geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de betekenis en werking van het Statuut voor het Koninkrijk en dat inmiddels evidente knelpunten aan het licht zijn gekomen;

overwegende, dat het wenselijk is om het Statuut te beoordelen op de wenselijkheid van het wegnemen van knelpunten, zulks met inachtneming van de belangrijke wijzigingen die in 2010 hun beslag hebben gekregen;

verzoekt de regering om een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caraibisch Nederland

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Van Bijsterveld

Ganzevoort

Ten Hoeve

Teunissen

Van Kappen

Meijer

Van Dijk

Ester

Nagel


X Noot
1

De letter P heeft alleen betrekking op 34 300 IV.

Naar boven