Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-III nr. 7

34 300 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2016

Bijgaand ontvangt u de «Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid 2015»1. In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd over de campagnes van de rijksoverheid. De Jaarevaluatie geeft informatie over doel, mediabestedingen, communicatieve werking en effecten van campagnes.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het communicatiebeleid van de rijksoverheid bied ik u deze Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid op Verantwoordingsdag aan. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de campagnes berust bij de bewindspersoon van het departement dat de campagne(s) voert.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl