Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 98

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk samen met de belangrijkste economische regio's van Nederland een Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) heeft vastgesteld, die de internationale concurrentiekracht van Nederland moet verbeteren;

overwegende dat concrete stappen nodig zijn om de internationale concurrentiekracht te verbeteren;

verzoekt de regering, een concrete uitvoeringsagenda van REOS, inclusief financieringsbronnen, dit jaar aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser