Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 75

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de filezwaarte bij de A4 tussen Zoeterwoude en Leiden inmiddels is vervijfvoudigd in twee jaar;

constaterende dat de tijdelijke oplossing met drie rijstroken in 2012 leidde tot een spectaculaire daling van de filezwaarte;

constaterende dat het aantal ongevallen fors is toegenomen volgens de Stichting Incident Management;

verzoekt de regering, het definitief openstellen van een derde rijbaan te onderzoeken en de voorbereidingen hiervoor te treffen om zo de doorstroming en veiligheid te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland