34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2015

Met mijn brief van 16 september 2013 heb ik u geïnformeerd over mijn voorkeursbeslissing voor het MIRT-project Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel (Kamerstuk 33 750 A, nr. 5). Het gaat onder andere om de realisatie van 17 ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de zuidlob van de Valeplas. Door gewijzigde omstandigheden is nu ook de westlob van de Valeplas beschikbaar als mogelijke locatie. De westlob van de Valeplas kan voordelen hebben boven de zuidlob, zoals een betere in- en uitvaart voor de binnenvaartschepen. Stakeholders, waaronder de gemeente Zevenaar, vragen ook de westlob mee te nemen in het onderzoek, omdat deze locatie verder van de bebouwing af ligt. Deze toevoeging kan daarom voordelen hebben voor het draagvlak van het project. Het geeft geen vertraging. Ik heb daarom besloten de westlob van de Valeplas in de planuitwerking, waaronder de milieu effect rapportage, mee te nemen.

Bij de projectbeslissing zal de exacte locatie van de ligplaatsen nader bepaald worden. De oplevering is in het MIRT 2016 voorzien in 2019–2020.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven