Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 51

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 51 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN SMALING TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 50

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Dordrecht een druk station is waarbij een intercity status past;

overwegende dat een groot aantal mensen met extra reistijd wordt opgezadeld wanneer de intercityverbinding van Dordrecht naar Breda wordt tenietgedaan;

constaterende dat de NS voornemens is de intercityverbinding op het traject Dordrecht-Breda te schrappen;

verzoekt de regering om, zich in te zetten voor het behoud van een intercityverbinding tussen station Dordrecht en Breda,

En gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Smaling