34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE BOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de budgetten voor resterende belangrijke opgaven op het spoor zeer gering zijn;

overwegende dat de regering heeft aangegeven de nadere studies voor deze opgaven op korte termijn op orde te willen hebben en parallel met partijen op zoek te gaan naar financiële ruimte;

verzoekt de regering, bij gevonden financiële ruimte voor spoor en op basis van de resultaten van de studies in ieder geval voorrang te verlenen aan:

  • de structurele vergroting van de capaciteit van station Schiphol;

  • de meest kansrijke grensoverschrijdende verbindingen, waaronder Eindhoven-Düsseldorf en in samenhang daarmee Heerlen-Aken;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 juni 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Hoogland

Hachchi

Smaling

Van Helvert

Naar boven