Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 18

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 18 november 2015

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement vormt de dekking voor amendement 34 300 XII nr. 61 waardoor € 10 miljoen extra beschikbaar komt voor de subsidieregeling asbestverwijdering van daken. Hierdoor bedraagt het totaal beschikbare bedrag voor de subsidieregeling € 20 miljoen.

Smaling