Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 15

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2015

Op 17 september 2015 heeft de vaste commissie IenM verzocht de stand van zaken weer te geven betreffende «Holwerd aan Zee».

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van het bestuurlijk overleg MIRT voor Noord-Nederland, dat op 9 november a.s. in Leeuwarden zal plaatsvinden.

«Holwerd aan Zee» zal voor dit bestuurlijk overleg worden geagendeerd met het doel hierover nadere afspraken te maken tussen Rijk en regio.

In het bestuurlijk overleg MIRT van 9 november a.s. zal tevens worden besproken op welke wijze het gehele proces zal worden aangestuurd en georganiseerd. De provincie Fryslân heeft het voortouw om te komen met een voorstel.

De Kamer zal, zoals gebruikelijk, via de Afsprakenlijst bestuurlijk overleg MIRT 2015 worden geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met daarin de afspraken en laatste stand van zaken over «Holwerd aan Zee».

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus