34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 62 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een breed gedeelde wens in de Kamer bestaat voor het belasten van het werkelijke rendement;

constaterende dat box 3 gebaseerd is op een fictief rendement;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke maatregelen de Belastingdienst moet nemen om een belasting op werkelijke rendementen in box 3 te kunnen heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven