34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S.

Voorgesteld 1 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de horizon van het Infrastructuurfonds, Deltafonds, en MIRT reikt tot 2028;

constaterende dat de realisatie van nieuwe infrastructuur, van plan tot openstelling, niet zelden 15 jaar of langer duurt;

constaterende dat de planningshorizon van het huidige Infrastructuurfonds daarmee al tijdens deze kabinetsperiode in zicht is;

overwegende dat ook na 2028 Nederland behoefte heeft aan beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur,

verzoekt de regering, uiterlijk in het voorjaar van 2016 met een visie te komen op voortzetting van het Infrastructuurfonds, Deltafonds en MIRT na 2028,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Schouten

Nijboer

Koolmees

Omtzigt

Naar boven