Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 19

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN HAERSMA BUMA

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte voor veel ondernemers een barrière opwerpt voor het aannemen van personeel,

verzoekt de regering om, voor de behandeling van de begroting SZW met een oplossing te komen voor het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte in het midden- en kleinbedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Haersma Buma