Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 13

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050;

constaterende dat innovatieve start-ups in Nederland moeilijk doorgroeien door gebrek aan kapitaal;

overwegende dat de overheid hierin een voortrekkersrol kan vervullen door investeerders over de brug te trekken om grootschalig in de ontwikkeling van duurzame energie te investeren;

verzoekt de regering, voorstellen te doen voor de oprichting van een Nederlandse innovatiebank om innovaties een impuls te geven en die te voorzien van voldoende startkapitaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Van Haersma Buma

Pechtold