Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634298 nr. 13

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stand van zaken van «brede welvaart» per provincie en per regio kan verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, economie, milieu en veiligheid;

spreekt uit dat het wenselijk is om brede welvaart in de Monitor Brede Welvaart ook per regio of provincie in kaart te brengen,

spreekt uit het kabinet te vragen in de reactie op het rapport van de Tijdelijke commissie ook in te gaan op de mogelijkheid hiervan en de bereidheid dit te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Wassenberg

Voortman