Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634298 nr. 12

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip adviseert om welvaart in brede zin te meten;

overwegende dat belangrijke rapporten niet altijd direct benut kunnen worden op belangrijke besluitvormingsmomenten, bijvoorbeeld omdat de «Sociale staat van Nederland» van het Sociaal en Cultureel Planbureau in december wordt gepubliceerd;

spreekt uit dat het wenselijk is om in overleg met planbureaus als het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving de publicatiemomenten van belangrijke doorrekeningen van beleidseffecten meer te harmoniseren en te streven naar publicatie rondom Prinsjesdag, zodat de meting van brede welvaart kan worden benut bij het vaststellen van toekomstig beleid,

spreekt uit het kabinet te vragen in de reactie op het rapport van de Tijdelijke commissie ook in te gaan op de mogelijkheid hiervan en de bereidheid dit te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Wassenberg

Voortman