Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634298 nr. 10

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S.

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit, het kabinet te verzoeken in het kabinetsbeleid structurele aandacht te besteden aan (de gevolgen van het beleid voor) de immateriële componenten van welvaart en welzijn in brede zin, en daarover jaarlijks te rapporteren in een bijlage van de Miljoenennota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Voortman

Gesthuizen

Bruins