Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202134293 nr. 98

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 98 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 23 oktober 2020

Gisteren heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in een e-mailprocedure de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om openbaarmaking van de rapporten die zijn uitgebracht over de tijdelijke huisvesting B67.

Het Presidium is eigenaar/opdrachtgever van deze rapporten en heeft deze onderzoeken in gezamenlijkheid met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd.

Hierbij doe ik u de drie reviews toekomen1.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl