Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034293 nr. 88

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mede door de stikstofcrisis afgelopen oktober besloten is de renovatieplannen voor het Binnenhofcomplex uit te stellen;

overwegende dat er in aanloop naar dat besluit naar alternatieven voor uitstel is gekeken en dat er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen kunnen zijn die het tijdpad opnieuw onder druk kunnen zetten;

verzoekt de regering, informatie met betrekking tot het in oktober onderzochte alternatief voor uitstel en de randvoorwaarden waartegen dit getoetst is met de Kamer te delen en aan te geven welke elementen hieruit kunnen helpen als er nieuw uitstel dreigt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Van Eijs

Beckerman