Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034293 nr. 87

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Binnenhof het hart van de Nederlandse democratie is en het van belang is een breed publiek te betrekken bij het Binnenhof en de renovatie daarvan;

constaterende dat bij de renovatie van het Binnenhof ook archeologisch onderzoek zal worden uitgevoerd;

overwegende dat de motie-Beckerman c.s. (32 820, nr. 258, vergaderjaar 2017–2018) is aangenomen en de regering naar aanleiding van die motie inzet op het laten participeren van een breed publiek bij archeologisch onderzoek;

constaterende dat dit nog niet het geval is bij het archeologisch onderzoek dat op het Binnenhof zal plaatsvinden terwijl dit wel een mooie kans is om meer mensen te betrekken;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een breed publiek actief kan participeren bij het archeologisch onderzoek dat zal plaatsvinden naar aanleiding van de renovatie Binnenhof, en de Kamer daar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Eijs

Ploumen

Bisschop

Smeulders