Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034293 nr. 86

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2019

Onder verwijzing naar de moties Beckerman (Kamerstuk 34 293, nr. 62), Middendorp (Kamerstuk 34 293, nr. 65) en Van Eijs (Kamerstuk 34 293, nr. 69) deel ik u mede dat het presidium als vertegenwoordiger van de gebruiker Tweede Kamer zich kan vinden in de voordracht van de volgende architecten: WDJArchitecten, BiermanHenket, Van Hoogevest Architecten, BERNS architectuur, Arcadis architecten en Pi de Bruijn/de Architekten Cie. Deze zes architecten zullen gezamenlijk het Voorontwerp voor de Tweede Kamer afronden.

Dinsdag 5 november jl. zijn de werkzaamheden van Pi de Bruijn/de Architekten Cie. contractueel vastgelegd. De gesprekken over de contracten met de overige architecten vinden momenteel plaats en de verwachting is dat de contracten nog voor het einde van dit jaar zullen worden ondertekend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops