Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834293 nr. 40

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onvoldoende budget voor verduurzaming van het Binnenhof is begroot;

spreekt uit dat verduurzaming van het Binnenhof geen luxe is, maar noodzaak;

verzoekt de regering om, te zoeken naar extra budget voor verdere verduurzaming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg