34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 115 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 113

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 het besluit is genomen om als gehele Tweede Kamer gezamenlijk te verhuizen voor de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof;

overwegende dat in navolging van dit besluit het voormalig Ministerie van Buitenlandse Zaken in gereedheid is gebracht als tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer;

spreekt uit dat de Tweede Kamer alle noodzakelijke stappen zal zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting aan Bezuidenhout 67 te kunnen verhuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Van der Molen

Middendorp

Van der Graaf

Naar boven