Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634288 nr. 13

34 288 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2016

In het debat op 24 mei jl. over het voorstel tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (Handelingen II 2015/16, nr. 86, Tijdelijke experimentenwet stembiljetten) is door verschillende woordvoerders geïnformeerd naar de hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden die gebruikt zouden kunnen worden in combinatie met het nieuwe model stembiljet. In aansluiting op hetgeen ik in het debat hierover heb gezegd, zend ik uw Kamer hierbij de afbeelding van de mal die door blinden en slechtzienden zou kunnen worden gebruikt in combinatie met het stembiljet1. Het ontwerp van de mal is geïnspireerd door de mal die al jarenlang wordt gebruikt in Duitsland. Ook in andere landen worden dergelijke hulpmiddelen gebruikt.

De Oogvereniging2 heeft in de internetconsultatie3 over het ontwerp besluit horende bij de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming een handreiking gedaan (met praktische tips) voor bijvoorbeeld het lettertype, kleur en contrastgebruik in het nieuwe model stembiljet en het overzicht van kandidaten. In de rapportage die ik u op 6 mei jl. zond over de testen die eind 2015 met het nieuwe model stembiljet zijn gedaan is vermeld4 dat van deze handreiking zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt. Verder wil de Oogvereniging graag betrokken zijn bij het vervolgtraject. Van dat aanbod zal ik uiteraard gebruik maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland.

X Noot
4

Kamerstuk 31 142 nr. 55, pagina 4 van de bijlage.