Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734284 nr. 9

34 284 Groen onderwijs

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2016

Hierbij stuur ik u de Ontwikkelagenda Groen onderwijs 2016–20251 zoals toegezegd in de brief over Sectoronderwijs van 15 september 20152.

Het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid hebben de handen ineen geslagen en zijn gezamenlijk tot deze agenda gekomen. De belangrijkste ambitie is om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

De wereld verandert in een rap tempo en het groen onderwijs beweegt mee. Met deze agenda wordt een nieuwe koers uitgezet voor het Groen onderwijs gericht op inhoudelijke vernieuwing om zo te blijven bijdragen aan Agro, Food en Natuur als relevante, innovatieve en aantrekkelijke sector om in te leren en te werken.

De komende tijd gaan de partners gezamenlijk aan de slag om deze ambitieuze agenda te realiseren. Daarbij worden niet alleen de ondertekenaars maar alle stakeholders van harte uitgenodigd mee te doen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 284, nr. 1