Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634270 nr. 11

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 11 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL C.S.

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kiesraad heeft vastgesteld dat er sprake is van een geldig referendum;

van mening dat gevolg moet worden gegeven aan het advies dat door een ruime meerderheid van de kiezers is uitgesproken om het associatieverdrag EU-Oekraïne af te wijzen;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en zo spoedig mogelijk over te gaan tot het indienen van een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag EU-Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Van Haersma Buma

Verhoeven

Segers

Van der Staaij

Thieme

Grashoff

Krol

Van Klaveren

Wilders


X Noot
1

In verband met een correctie in het dictum.