Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034269 nr. 7

34 269 Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2020

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij op 20 mei jl. verzocht een update te sturen over de stand van zaken met betrekking tot het Groeiakkoord Curaçao.

De coronacrisis is van grote invloed op de landen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk. Ook Curaçao is hierbij hard getroffen. Daarom heeft Curaçao ondersteuning gevraagd in het kader van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft inmiddels in twee tranches liquiditeitssteun verleend in de vorm van leningen.

In mijn brief van 19 mei 2020 (Kamerstuk 35 420, nr. 37) heb ik aangegeven dat aanvullende leningen vanaf juli 2020 afhankelijk worden gesteld van een pakket aan maatregelen gericht op structurele hervormingen. Deze hervormingen zullen deels overlappen met wat nu ook al in het Groeiakkoord staat. Ik heb daarom aan Minister-President Rhuggenaath voorgesteld om het Groeiakkoord als zodanig te beëindigen en op te laten gaan in de afspraken die gemaakt worden in het kader van de aanvullende liquiditeitssteun. Ik zal uw Kamer derhalve nader berichten na de besluitvorming daarover, die nu is voorzien voor 3 juli a.s.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops