Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934269 nr. 3

34 269 Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2019

Per 1 oktober 2018 is de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2018 ingesteld. De evaluatiecommissie heeft als taak om een advies op te stellen als bedoeld in artikel 33, zesde, negende en tiende lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Hierbij bied ik u dit advies aan1.

De evaluatiecommissie oordeelt dat Curaçao en Sint Maarten voor de begrotingsjaren 2015–2017 niet hebben voldaan aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht. De evaluatiecommissie concludeert dat het financieel toezicht voor beide landen moet worden voortgezet en dat het niet gerechtvaardigd is dat verplichtingen op grond van de Rijkswet worden opgeheven. De evaluatiecommissie doet vijf aanbevelingen aan de landen om richting de volgende evaluatie voortgang te realiseren.

Op basis van het advies van de evaluatiecommissie besluit de Rijksministerraad over voortzetting, beperking of beëindiging van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten. Dit besluit wordt genomen bij koninklijk besluit en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Zodra dit heeft plaatsgevonden zal ik uw Kamer hierover informeren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl