Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634264 nr. 14

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MOHANDIS

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel C, wordt na het laatste onderdeel een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

    • l. het in samenwerking met publieke media-instellingen bevorderen van talentontwikkeling bij de landelijke publieke media-instellingen en bij producenten van media-aanbod.

Toelichting

Het bevorderen van innovatie is een belangrijke taak van de NPO. Dat kan echter niet los gezien worden van het belang van talentontwikkeling. Innovatie en talentontwikkeling kunnen bijdragen aan een diverse, pluriforme en onderscheidende publieke omroep. Indieners beogen met dit amendement dat de NPO ook het bevorderen van talentontwikkeling tot haar taken rekent, in samenwerking met o.a. de omroepen. Hierbij gaat het om het geven van kansen aan talentvolle makers van media-aanbod bij zowel omroepen als bij externe producenten van media-aanbod. Indieners zijn van mening dat deze taak tot bevordering van talentontwikkeling vooral kostenneutraal dient te gebeuren, aangezien het vooral een impuls voor de keuze voor talent in zich heeft.

Mohandis