Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734253 nr. 11

34 253 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Veiligheid en Justitie pas na invoering van wetsvoorstel 34253 over de versterking van de positie van de curator met onder andere INSOLAD en Recofa in overleg treedt om inzicht te krijgen in de eventuele extra kosten door nieuwe inspanningen die, bij een lege boedel, nu niet binnen de Garantstellingsregeling curatoren voor vergoeding in aanmerking kunnen komen;

van mening dat voorafgaand aan inwerkingtreding van betreffend wetsvoorstel duidelijk zou moeten zijn welke kosten hiermee gepaard zullen gaan;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk met INSOLAD en Recofa om de tafel te gaan over de eventuele extra kosten die nieuwe inspanningen op grond van wetsvoorstel 34253 met zich mee zullen brengen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Kooiman

Van Nispen