Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034252 nr. 15

34 252 Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende ervaren;

overwegende dat diverse aanbestedingsexperts kritisch zijn over de wijze waarop de rechtsbescherming bij aanbestedingen is geregeld;

overwegende dat adviezen van onder andere de Commissie van Aanbestedingsexperts in sommige gevallen niet worden afgewacht of opgevolgd;

verzoekt de regering, om met een voorstel te komen om bij aanbestedende diensten een pas op de plaats zeker te stellen gedurende een lopende aanbestedingsprocedure, indien de Commissie van Aanbestedingsexperts vóór het moment van inschrijving een klacht in behandeling heeft en zij een pas op de plaats wenselijk acht gelet op de betrokken belangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Aartsen