Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734247 nr. 14

34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 januari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel I, onderdeel J, komt te luiden:

J

In artikel H 9, eerste lid, vervalt «voor de kieskring of de kieskringen waarvoor zij is ingeleverd» en: of H 10a, eerste lid,.

II

Artikel I, onderdeel AR, komt te luiden:

AR

In artikel R 8, eerste lid, vervalt «voor de provincie of provincies waarvoor deze lijst is ingeleverd» en: of R 9a.

III

In artikel I, onderdeel BK, onderdeel 1, onder a, wordt «U 13»» vervangen door: U 13,».

IV

In artikel IA wordt ««E 11, derde en vierde lid» vervangen door: E 11, derde lid» vervangen door: «E 11, derde, vierde en vijfde lid,» vervangen door: E 11, derde lid,.

V

In artikel IB wordt «Mediawet» vervangen door: Mediawet 2008.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enige technische correcties aangebracht in het wetsvoorstel.

Klein