Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34246 nr. 10

Gepubliceerd op 21 juni 2016 17:15

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 246 Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

B

In artikel II, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat ook krachtens AMvB (dus bij ministeriële regeling) regels kunnen worden gesteld inzake de bekostiging van godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs.

Ypma Voordewind Rog


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl