Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634246 nr. 10

34 246 Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

B

In artikel II, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat ook krachtens AMvB (dus bij ministeriële regeling) regels kunnen worden gesteld inzake de bekostiging van godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs.

Ypma Voordewind Rog