Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634228 nr. 8

34 228 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 december 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het in artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 261a, eerste lid, wordt «artikel 19a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte» vervangen door: artikel 19bis van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B wordt «g.» vervangen door: i..

2. In onderdeel C wordt «artikel 19a» vervangen door: artikel 19bis.

Toelichting

Met deze nota van wijziging zijn enkele technische onvolkomenheden in het wetsvoorstel aangepast.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok