Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34224 nr. 6

Gepubliceerd op 15 maart 2016 15:14

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 194a, tweede lid, eerste volzin, van Boek 4 BW wordt «voor zover deze niet uit zijn erfdeel, vermeerderd met het bedrag dat aan hem is gelegateerd» vervangen door: voor zover deze niet uit hetgeen hij krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen.

Toelichting:

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangekondigd, wordt een suggestie van de adviescommissie familie- en jeugdrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten overgenomen. In artikel 4:194a, tweede lid, wordt volledigheidshalve gesproken van al hetgeen de erfgenaam krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen. Hieronder vallen legaten en lastbevoordelingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl