Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 22

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2016

Hierbij doe ik u ter informatie de Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming toekomen1. Ter gelegenheid van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming2 had ik uw Kamer deze toegezegd. De Samenwerkingsovereenkomst is door alle betrokken diensten en instellingen ondertekend.

De Samenwerkingsovereenkomst vormt de basis voor werkafspraken tussen twee of meer bij de overeenkomst betrokken partijen. De Samenwerkingsovereenkomst heeft een beperkte looptijd. Zodra de Instellingswet ANVS in werking treedt3 en de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan is, zal een aan deze wet aangepaste Samenwerkingsovereenkomst met gelijke inhoud en strekking worden opgesteld en ondertekend. Te zijner tijd zal ik u ook deze nieuwe overeenkomst doen toekomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Handelingen II 2015/16, nr. 205, item 74, blz. 19–21