Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 20

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel onrust is ontstaan onder de bewoners van Nederlandse grensgemeentes over meerdere incidenten rondom Belgische kerncentrales in de nabije omgeving van deze gemeentes;

van mening dat de Nederlandse autoriteiten als waarnemer actief betrokken moeten worden bij het proces om nucleaire installaties, zoals kerncentrales, weer op te starten na een zwaar incident, bijvoorbeeld door het uitvoeren van gezamenlijke inspecties;

van mening dat de Nederlandse regering een helder signaal moet afgeven, met name richting de inwoners van de genoemde gemeentes, dat zij het maximale doet om de nucleaire veiligheid te garanderen;

verzoekt de regering, met onze buurlanden intentieverklaringen (memoranda of understanding) af te sluiten, waarin verregaande samenwerkingsafspraken zwart op wit worden vastgelegd, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber