Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634218 nr. 14

34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij een flitsfaillissement en doorstart ook belangen van consumenten gemoeid kunnen zijn;

overwegende, dat consumenten bij flitsfaillissement en doorstart achterin de rij van schuldeisers staan terwijl met consumentenbelangen explicieter rekening zou moeten worden gehouden;

van mening, dat een schuldenaar en een potentiële koper altijd afspraken zouden moeten maken over de verplichtingen aan consumenten en dit niet over te laten aan onderhandelingen;

verzoekt de regering, een voorziening voor consumenten in geval van doorstart verplicht te stellen en indien aan deze verplichting niet kan worden voldaan een verplichting tot het uitleggen van het afwijken van dit principe in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van Nispen