Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534217 nr. 4

34 217 Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 29 juni 2015

De vaste commissie voor Economische Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

De commissie acht hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Vermeij

De griffier van de commissie, Franke