Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534217 nr. 1

34 217 Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 4 juni 2015

Willem-Alexander