Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-XII nr. 9

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen de verschillende jaarverslagen van het Ministerie van l en M over 2014;

constaterende dat de Kamer amper kan vaststellen of beoogde resultaten worden behaald omdat de positieve beleidsconclusies niet onderbouwd worden, een deel van de resultaatinformatie de doelstellingen onvoldoende afdekt en de aanwezige resultaatinformatie voor een groot deel slecht te lezen is;

constaterende dat de Kamer daardoor geen goed beeld heeft in hoeverre de inzet van middelen heeft geleid tot het beoogde resultaat;

constaterende dat dit structurele problemen zijn en er nauwelijks verbetering is waar te nemen de afgelopen jaren;

spreekt uit dat decharge wordt verleend voor het jaarverslag 2014 van Infrastructuur en Milieu, onder voorwaarde dat bij de begroting van Infrastructuur en Milieu voor 2016 wordt aangegeven hoe inzet van middelen leidt tot gewenste resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert