Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200 nr. 7

34 200 Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 26 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de besluitvorming rondom de Europese naheffing niet goed kan controleren;

verzoekt de regering wederom met klem, alle correspondentie over het ontstaan van de naheffing, de betaling van de naheffing en het verzoek om geheimhouding van deze correspondentie, die heeft plaatsgevonden tussen de regering en de Europese Commissie, terstond openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt