34 192 Initiatiefnota van het lid Leijten «Wmo 2015 in betere banen»

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Kamer een overzicht te sturen van waar de 9 miljard Wlz-premie aan heffingskortingen aan besteed wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven