34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

E MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 24 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor hindervrije inpassing van de Blankenburgtunnel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen,

overwegende, dat de zienswijzenprocedure rond de Blankenburgtunnel niet is afgerond,

overwegende, dat daarmee de noodzakelijke kosten voor het project niet inzichtelijk zijn,

verzoekt de regering het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgtunnel aan te houden totdat er meer helderheid is over de finale vorm en kosten van het project,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Kox

Gerkens

Meijer

Teunissen

Vos

Naar boven